torsdag 22 juli 2010

Från Kvarntorp till Kilsbergen

Det var likadant varje semester under hela 1950-talet. Sören skickades av sina föräldrar hem till norra delen av Kilsbergen, från det svavelstinkande helvetet i Sverige på den tiden: Kvarntorp!

Hon i vitt, min farmor, sa att dom skojade till det när de tog bilden.. och ville att det skulle se ut som en reklambild för Kooperativa Förbundets Cirkelkaffe

Det påstås att kvarntorpsborna hade "rena kläder" förvarade i Örebro, som de bytte om till när de skulle vistas i Örebro, bara för att det inte skulle "lukta kvarntorp" om dem....

Utvinningen av råolja ur den närkinska oljeskiffern är förmodligen det mest kostsamma industriprojekt som någonsin genomförts i Sverige. Bakgrunden till det hela är däremot lättbegriplig. Det var världskrig och landets import av råolja och bensin begränsades starkt. Själva hade vi inga anläggningar för att raffinera, det innebar att all högoktanig bensin som kunde importeras reserverades för Flygvapnets behov. Det är här som fyndigheten öster om Hällabrottet utanför Kumla skulle få sin betydelse och orten sitt uppsving. Redan under det första världskriget hade den svenska marinen skapat ett skifferoljeverk utanför Gössäter på sedimentberget Kinnekulle för att försöka trygga sitt behov av olja i händelse av belägring. Det var också den beredskapslagrade industriutrustningen som blev början för anläggningen i Kvarntorp. Kvarntorp kom att bli som ett stort exprimentalfält - om man nu vill tala äppel-, eller bärspråk - ingenjören Ljungström uppfann sin egen oerhört elektricitetsförbrukande metod som innebar att man via borrhåll med nedsänkta "doppvärmare" förgasade petroleumprodukterna direkt ur marken. Annars handlade det alltså om ganska traditionell skifferbrytning, där man sedan brände skiffer i ugn för att få oljan att "svettas fram". Men det andra världskriget tog slut. Sveriges produktionskapacitet var intakt, som man brukar säga när man vill försöka förklara varför Sverige under 1950- och 60-talen kom att bli en av världens rikaste och snabbast utvecklande länder.

Inga kommentarer: