söndag 13 december 2009

Från Koppartrans till Kvarntorp

1953 var Koppartrans ett helt nytt märke, så när man helsidesannonserade i tidningen Transportarbetaren nr 1 1954, då var det lite premiärstämning. I original var annonsen i svartvitt men här blir det med färg. Lite manipulerat alltså, men jag tror inte att någon protesterar mot det?
Koppartrans bensin var raffinerad i Sverige, men i samma nummer av Transportarbetaren annonserade även ett annat bolag som inte bara raffinerade i Sverige. Oljan utvanns också ur svenska råvaror, närmare bestämt ur den närkingska oljeskiffern från Kvarntorp i Kumla kommun. Bolaget hette Svenska Skifferoljeaktiebolaget men försäljningsnamnet var Kvarntorp och huvudkontoret låg i Örebro. Även den här annonsen har fått lite färg:
Högoktanig? Ja allting är ju relativt. I bolagets personaltidning Skifferskriften kunde man i nr 4 1959 läsa:
"I år har dessutom i Sverige oktantalet på bensinen höjts i och med att 97-oktanig bensin förts ut på marknaden. Vårt raffinaderi, som numera är tämligen föråldrat, är inte lämpat att framställa bensin med högre oktantal än 93, varför vi för första gången i bolagets historia för närvarande inte kan leverera bensin, som i kvalitativt hänseende är lika god som den bästa på marknaden. All vår bensin levereras därför nu som s.k. Regular med ett oktantal av lägst 87."
Av annonsen får man ju uppfattningen att bensinen såldes under eget namn, men läser man i Skifferskriften nr 4 1957 är bilden en annan:
"Den goda tillgången på bensin har medfört, att vi ej lyckats få leveranserna till armén under det gångna året, varför hela vår försäljning har skett till oljebolag, varifrån leveranserna fått utsträckas till något mera avlägsna leveransplatser än tidigare. Sålunda leverera vi nu bensin inte endast till Örebro-området och Borlänge utan även till Eskilstuna och i varje fall tidvis till Motala och Kristinehamn."
Lite mer läsning om Svenska Skifferoljeaktiebolaget här

2 kommentarer:

Grandprix 63 sa...

Inte nog med högoktanig, de kallar den dryg också. Mer mil per liter således?

Ulf M sa...

Haha, eller också bara det faktum att huvudkontoret låg i Örebro. Jag tänker på karlskogakillen som gjorde lumpen på I3 och hemma på permis frågade kompisarna hur örebroarna var? Han svarade: "En örebroare är drygare än en liter brännvin på ett goodtemplarmöte"