måndag 7 februari 2011

Från Silfverhjelm till Hallman

Tyskarna förlorade som väl var det andra världskriget. Bland människor med tekniska ambitioner fortsatte dock det tyska språket att vara "Comme il faut", för att nu prata franska. Min morfar som tagit kurser via Brevskolan och NKI-skolan ville ju helst av allt bli ingenjör. När dåvande Radiotjänst, det som vi numera känner som Sveriges Radio, startade sin kurs i tyska för nybörjare år 1954, så satt morfar framför radiomottagaren för att delta i kursen: Heute bei Beckers, med omslag och illustrationer av Per Silfverhjelm:
I det stora "frihetslandet" i väster besökte illustratören och skribenten Adolf Hallman staden New York. Resultatet lät inte vänta på sig. 1956 gav Bonniers förlag ut Hallmans: New York: