fredag 21 maj 2010

Från Triptyk till 491

Han skulle ha fyllt 35 år, tre veckor senare men den sista juli 1966 tog han sitt eget liv. Lars Görling. I förordet till boken En lans för godheten, utgiven 1986, skriver Birger Karlsson: "Lars Görlings utopi var godhetens samhälle, ett samhälle dominerat av kärlek mellan människor. (...) Lars Görling var en revoltör som själv aldrig kunde befria sig från en känsla av skuld och ansvar. (...) Han gav upp och gick frivilligt in i den död som samhället dömt honom till."

Mest känd är han väl för romanen 491, från 1962, som låg till grund för Vilgot Sjömans censurerade film med samma namn. Redan året före 491 utgavs romanen Triptyk:
Båda utgivna på Bonniers förlag och med omslag signerade Svenolov Ehrén:

Inga kommentarer: