onsdag 13 juni 2012

Från Värmland till Picko

Det är väl ingen hemlighet att Sverige har anslutit sig till en förening som heter EU. Inom denna förening pågår en väldig massa olika projekt. Ett av dessa har till uppgift att göra det europeiska kulturarvet tillgängligt. Att göra tillgängligt innebär som regel att digitalisera men inte att berätta att man har digitaliserat och skapat en gemensam plattform för att söka i kulturarvet... Därför är det få människor som känner till att det just nu finns 568 gamla inslag från svensk television utlagda till beskådande via den EU-gemensamma sökingången Europeana .

Här länkar jag till två: Programmet om raggare och rockabilly i Värmland sänt den 3 juli 2003 och programmet om kärleken till bilar med bl a Picko Troberg sänt den 5 november 1969. Det är inte som youtube så jag misstänker att filerna ligger på en server som inte klarar särskilt hög belastning...!!

Inga kommentarer: