torsdag 14 juni 2012

Från Grängesberg till Svartberg

Väggar som har rasat är den gemensamma nämnaren här. Vid gruvstugan vid Bergslagsschaktet i Grängesberg är det nog igensatta takavrinningar som orsakat fuktskador och därefter förödande frostsprängningar i tegelväggen. I Svartberg, som ligger mellan Striberg och Fogdhyttan i Nora kommun, har väggen på det gamla missionshuset - byggt av slaggsten också fallit offer för frosten - förmodligen med god hjälp av en grävling som har grävt och bökat inne i grunden.

Inga kommentarer: