torsdag 24 september 2009

Från petroleum till gengas

Varje gång bensinpriset skjuter i höjden tänker jag på möjligheten att skaffa ett gengasaggregat. De riktigt höga farterna får man väl isåfall vara utan men istället får man tuffa runt med ett billigt men tämligen livsfarlig gasverk på bilen. Under andra världskriget var ju gengasen helt nödvändig för att hålla viktiga samhällsfunktioner rullande.
Här en Volvo PV 801 med gengasaggregat, fotograferad utanför motorverkstaden vid Gotlands infanteriregemente under beredskapsåren.
Och här ytterligare en bil med gengasaggregat, en Hudson 1939 med med gengas enligt Svedlunds system, fotograferad i Örebro.

Gengasaggregaten var inga leksaker och huvudorsaken till farligheten är ju den lömska koloxiden som upptas i blodet 250-300 gånger snabbare än syre. Den s k gengasförgiftningen ledde till många dödsfall eller livslångt handikapp i form av kronisk huvudvärk, synrubbningar och rörelsenedsättning hos de drabbade som trots allt överlevde. Inga försäkringar i världen kan skydda mot sådant. 500 av Stockholms droskförare hade ändå tecknat försäkringar som gav dem ekonomisk kompensation i fall den otäcka gengasen skulle drabba dem genom olyckshändelser.
Annons ur tidningen Transportarbetaren nr 4 1942.

1 kommentar:

Lazern sa...

Kommer direkt att tänka på den där smått legendariska skämtteckningen med en svartnyllad person slitande med sitt gengasaggregat. Under står det:

- Ska man köra me' gengas ska en va' religiös, det låter så illa annars...