söndag 2 januari 2011

Från 1971 till 1972

Året var? Ja jag vet faktiskt inte riktigt? Statistiska Centralbyrån (SCB) utlokaliserade delar av sin verksamhet till Örebro. Örebro var hårt drabbat av nedläggningarna inom skoindustrin. Det var väl aldrig meningen att skoarbetarna skulle bli statistiker. De inflyttande statistikerna skulle istället bidra genom att betala kommunalskatt.

Men när SCB lokaliserades till Örebro innebar det att Örebro kom att få en enorm dator: 512K i processkapacitet!!! Om SCB:s dator i Örebro och om alla andra statligt administrerade datorer kunde man läsa i de årligen utgivna publikationerna Statliga datorer:

Inga kommentarer: