söndag 4 augusti 2013

Från Fan till Anna Britta

Boken Svenska ordstäv utkom första gången 1929. Den är skriven av författaren, journalisten och politikern Fredrik Ström, känd för att han var partisekreterare i tre politiska partier: Socialdemokraterna, Socialdemokratiska vänsterpartiet och i Sveriges kommunistiska parti. Ordstäven är ganska kluriga, men ofta helt poänglösa. De är även tämligen barnförbjudna, men framförallt är de omoderna...


Inga kommentarer: