onsdag 10 april 2013

Från Shell till Esso

Den dagligen beprövade Shell X-100 Multigrade, eller den nya Esso Extra det är frågan? Eller snarare, det var frågan år 1964.


Två annonser hämtade ur tidningen Illustrerad Motorsport 1964. Omslaget till nr 4 - med reklamen från Shell - pryddes av en 1937 års Cord 812 Westchester, medan omslaget till nr 7 - med reklamen för Esso - hade Tom Trana och Gunnar Thermaenius sittande på motorhuven till deras Volvo PV 544.

Inga kommentarer: