lördag 23 mars 2013

Från Gåsebäck till Saxtorp

Fyra bilder från sidorna 114 och 121 ur boken Svenska motormän i ord och bild från 1950:

Stig Bramell, en av landets allra bästa rundbaneförare [...] i en typisk kurv-broadside under ett lopp på Gåsebäck.Limhamns idrottsplats utnyttjades flitigt som motorarena [...] Den här vackra bilden visar fr. v. danskarna Torkild Clausen och Bögh Mathiesen samt svensken Ebbe Lundqvist i ett uppvisningslopp 1932.
Saxtorpsloppet: Här kommer A-klasserna 1937. På den översta bilden har startsignalen just gått och förarna springer igång sina maskiner och nederst drar man på för fullt utåt banan.

Inga kommentarer: